Notice: Undefined index: option in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 109

Notice: Undefined index: task in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 118

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 125

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 270

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 270

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 270

Notice: Undefined index: option in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 381
 1. Vouchery podarunkowe (VP) Salt nie są imienne, w związku z tym mogą być przekazywane i wykorzystane przez inną osobę niż nabywca.
 2. VP jest identyfikowany po jego numerze.
 3. VP  jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu i w tym okresie musi być wykorzystany.
 4. VP jest wystawiany na jeden lot, czyli obejmuje wszystkie miejsca na statku powietrznym.
 5. Prawidłowe dane kontaktowe podawane przez Klienta w procesie rezerwacji VP są niezbędne w celu potwierdzania, odwoływania i uzgadniania terminów realizacji VP.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta Lotniska Modlin jako miejsca realizacji VP, Klienta oraz osobę towarzyszącą obowiązują procedury związane z kontrolą dostępu na lotnisko, gdyż przekraczają one granicę Lotniczego Przejścia Granicznego. Niezbędny jest dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport) w celu pobrania przepustki. Bez ważnego dokumentu tożsamości nie można wejść na teren lotniska; dotyczy to również osób towarzyszących oraz małoletnich. Zabronione jest posiadanie przy sobie broni, niebezpiecznych narzędzi, jak również niebezpiecznych przedmiotów codziennego użytku takich jak np. scyzoryk, nożyczki, pilnik, itp.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta Lotniska Modlin jako miejsca realizacji VP, Klient każdorazowo otrzyma od Salt informację o osobie wprowadzającej na teren strefy zastrzeżonej lotniska (imię i nazwisko, numer telefonu), z którą powinien nawiązać kontakt przed wejściem na lotnisko i która będzie odpowiedzialna za opiekę nad Klientem podczas realizacji lotu. W przypadku wyboru przez Klienta Lotniska Modlin jako miejsca realizacji VP, ilość osób towarzyszących jest ograniczana do jednej.
 8. Ostateczna decyzja o wykonaniu lotu każdorazowo leży po stronie Dowódcy statku powietrznego.
 9. Istnieje możliwość wykupienia innych niż oferowane czasów oraz terminów lotów, po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z Salt, z uwzględnieniem naszych możliwości operacyjnych oraz akceptacji przez Klienta indywidualnej wyceny takiej usługi.
 10. Data rezerwacji lotu jest rozumiana jako potwierdzona, o ile do 24 godzin przed lotem Salt nie nawiąże kontaktu z Klientem w celu uzgodnienia jej zmiany. Przesunięcie terminu rezerwacji przez Salt na inny dzień jest każdorazowo uzgadniane z Klientem po nawiązaniu z nim kontaktu z wyprzedzeniem co najmniej 24 - godzinnym. W tym celu Salt wykorzystuje dane kontaktowe podawane przez Klienta w procesie rezerwacji.
 11. Termin wykorzystania VP może ulec zmianie w stosunku do terminu rezerwacji i przeniesieniu na inny termin przez Salt z przyczyn obiektywnych, np. niesprzyjających warunków pogodowych. Decyzję o możliwości wykonania lotu w danych warunkach pogodowych podejmuje Pilot - Dowódca statku powietrznego.
 12. Klient może odwołać bądź przełożyć swoją rezerwację lotu bez żadnych konsekwencji z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym terminem lotu.
 13. Nie pojawienie się Klienta w uzgodnionym z Salt terminie, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji lotu, zgodnie z pkt 12, powoduje przepadek VP.
 14. W celu zapewnienia sprawności realizacji lotów od Klienta wymagana jest punktualność. W przeciwnym razie nie gwarantujemy możliwości realizacji opóźnionego lotu.
 15. W przypadku zaistnienia następujących okoliczności: braku kontaktu z Klientem ze strony Salt, pojawienia się Klienta w celu wykonania lotu na podstawie VP oraz niemożności wykonania lotu przez Salt z powodów obiektywnych, Klientowi proponowane są następujące alternatywne rozwiązania do wyboru: uzgodnienie nowego terminu lotu lub zwrot ceny zakupionego VP.